Zandbult Doetinchem

In het voorjaar van 2017 is de beheerder van het bos, Het Geldersch landschap & Kasteelen, benaderd met de vraag om de Zandbult weer zijn voormalige gedaante terug te geven.

Dat betekende dat 35 acacia’s moesten worden gerooid. Ook moest het gras worden verwijderd. Na een oproep op Facebook meldden zich vrijwilligers die daarbij wilden helpen. Op zaterdag 20 mei hebben vervolgens twee medewerkers van Het Geldersch Landschap met een tractor de bomen uit de grond getrokken. Een week later hebben de vrijwilligers handmatig het gras verwijderd.

Het gras keert echter telkens snel terug. Voor het festival wordt het opnieuw verwijderd, maar er wordt gezocht naar een structurele oplossing.

werkzaamheden