Zandbult Doetinchem

Velen beleven op uiteenlopende wijze plezier aan de Zandbult. Al generaties lang. Het is vooral het domein van kinderen die zich naar hartenlust kunnen uitleven in het zand. Tevens is het dé plek om te sleeën als er sneeuw ligt.

De Zandbult groeide echter op een gegeven moment langzaam maar zeker dicht waardoor het zand dreigde te verdwijnen. Al twee derde deel van de oorspronkelijke oppervlakte was in 2015 begroeid met gras en boompjes. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn geweest dan zou ook het resterende zandgedeelte zijn verdwenen.

Vandaar dat de beheerder, Het Geldersch Landschap, werd benaderd met het voorstel om de Zandbult terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Opdat ook de komende generaties kunnen genieten van die prachtige plek.

In het voorjaar van 2016 hebben vrijwilligers samen met medewerkers van Het Geldersch Landschap vervolgens 35 acacia’s gerooid en het gras verwijderd.